Κανονισμός Λειτουργίας του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς 35/2018