Ο δήμος Βόλου είναι από τους ελάχιστους δήμους της χώρας, που αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά το ζήτημα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, διαθέτοντας σημαντικούς οικονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό.

Ο Δήμος Βόλου με συνολική έκταση 386.614 τετραγωνικά χιλιόμετρα, βρίσκεται στο Νομό Μαγνησίας και η σημερινή μορφή του δήμου προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων: Βόλου, Νέας Ιωνίας, Αγριάς, Νέας Αγχιάλου, Αισωνίας, Αρτέμιδος, Πορταριάς, Ιωλκού, και της Κοινότητας Μακρυνίτσας, που αποτελούν τις σημερινές δημοτικές ενότητες του δήμου, σε εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α΄/7-7-2010).

Αδέσποτα του δήμου Βόλου


Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. το 2011 ο πραγματικός πληθυσμός ανέρχεται σε 144.449 κατοίκους, και είναι ο έβδομος δήμος της χώρας σε μόνιμο πληθυσμό. Το δε ανάγλυφο της συνολικής έκτασης του δήμου Βόλου χαρακτηρίζεται κατά 55% πεδινό, 12% ημιορεινό και 33% ορεινό, χαρακτηριστικά που καθιστούν δύσκολη την προσβασιμότητα σ’ όλες τις περιοχές, την επισήμανση συγκεκριμένης τοποθεσίας και τις περαιτέρω διαδικασίες ελέγχου.

Με την συνένωση των δήμων σε εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και την ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου όλου, μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του δημοτικού καταφυγίου (ενδιαίτημα) αδέσποτων ζώων στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, με αποτέλεσμα την δυσκολία της λειτουργίας του, καθώς οι ειδικότητες του υπαλληλικού προσωπικού, που στελεχώνουν την συγκεκριμένη Δ/νση στερούνται των ειδικοτήτων για την εύρυθμη λειτουργία του ενδιαιτήματος αλλά και της περισυλλογής κι επανένταξης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς
του δήμου Βόλου

Οι εγκαταστάσεις υποδοχής-φιλοξενίας-φροντίδας ζώων στο οργανωμένο καταφύγιο του δήμου Βόλου, έχουν δυνατότητα σε αριθμό σαράντα (40) θέσεων, αριθμός μικρός ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων της ευρύτερης περιοχής του δήμου μας.

Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του δήμου Βόλου, ιδρύθηκε με την αρ. 2792/25-5-2004 Απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας, και λειτουργεί με την αρ. 3938/8-7-2008 άδεια της Δ/νσης Κτηνιαρτικής Ν. Α. Μαγνησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, του Νόμου 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Νόμο 4235/2014, για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, και τις διατάξεις του Νόμου 604/1977 και του Π. Δ/τος 463/1978 για την λειτουργία των ενδιαιτημάτων ζώων. Αποτελεί χώρο προσωρινής παραμονής και περίθαλψης ζώων συντροφιάς. Ο έλεγχος τήρησης των όρων λειτουργίας του ασκείται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Κτηνιατρικής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 604/1977.

 


Για την προσπέλαση των προβλημάτων και την εύρυθμη λειτουργία του καταφυγίου, σε περίοδο οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας της χώρας μας, διενεργούνται δημόσιοι μειοδοτικοί διαγωνισμοί, απευθείας αναθέσεις έργου και προμηθειών, συνάπτονται οι απαραίτητες συμβάσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των πολιτών, η ευζωία των ζώων και μακροπρόθεσμα να επιτευχθεί η πλήρης και σωστή διαχείριση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την ευζωία των ζώων, σας ενημερώνουμε ότι ο δήμος μας σχεδίασε, συνέταξε σχετική μελέτη, την έχει υποβάλλει ήδη στα πλαίσια του επιδοτούμενου προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, για την επέκταση του υπάρχοντος δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων για επιπλέον τριάντα (30) θέσεις, και την λειτουργία κτηνιατρείου.


Ο δήμος μας υλοποιεί το πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τον Νόμο 4039/2012, ο οποίος αντικατέστησε τον Ν.3170/2003, κι όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4235/2014.

Τέλος επιδιώκεται η ενημέρωση και η καλλιέργεια συνείδησης του υπεύθυνου ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων, επειδή “δείκτης πολιτισμού μιας πόλης είναι το πως αντιμετωπίζει τις άλλες μορφές ζωής”, καθώς και την προώθηση της υιοθεσίας ζώων από τους δημότες, όπου τα ζώα θα νοιώσουν τη ζεστασιά και την ασφάλεια μιας οικογένειας.

Βάσει των παραπάνω ο δήμος μας υποχρεούται να περισυλλέγει, ελέγχει, εμβολιάζει, φροντίζει, περιθάλπει, στειρώνει και αποθεραπεύει, τοποθετεί ηλεκτρονική σήμανση, τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (και όχι μόνο) με τελικό προορισμό τους την επανένταξή τους στο φυσικό τους περιβάλλον, στα όρια του δήμου μας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. Ως εκ τούτου θα δημιουργούνται προβλήματα μέχρι την τροποποίηση της νομοθεσίας και τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς με επιθέσεις και τραυματισμούς από τα αδέσποτα ζώα, αλλά και με τραυματισμούς και θανάτους αδέσποτων ζώων.